รับจัดหาทะเบียน ทุกหมวดตามสั่ง หมวดเก่าและใหม่ เลขรุ่น เลขวันเกิด เลขศาสตร์ ขายทะเบียนสวย ผลรวมดี บริการ สลับป้ายทะเบียน เบิกเล่มไฟแนนซ์** โอนย้าย ต่อภาษี one stop services

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

Hisotabien

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนสวย VIP

2กด 1

275,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5

7กผ 11

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กย 111

180,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

1กก 111

5,500,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6

7กน 111

155,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฌ 111

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฎ 1111

260,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กย 2

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌล 2

999,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กจ 22

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

8กค 22

100,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขธ 222

850,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กณ 222

175,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กด 222

160,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆฆ 222

3,500,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 2222

235,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌฮ 2222

2,290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กพ 2222

2,600,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฌ 2222

170,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กส 2222

340,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กฉ 3

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กน 3

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กถ 3

140,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กพ 3

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กผ 33

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กข 33

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฆ 33

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศง 333

1,250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กจ 3333

185,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฒ 4

102,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กท 4

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กธ 4

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กด 44

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กณ 44

100,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กย 444

158,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กศ 444

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฌ 444

108,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กด 444

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กจ 4444

185,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 4444

190,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฐง 4444

1,950,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฌ 5

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กม 5

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กภ 5

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กธ 55

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กผ 55

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฎ 55

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กญ 55

115,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 555

207,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กก 555

850,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กท 555

1,200,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กพ 555

950,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กร 555

990,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กก 5555

12,500,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กก 5555

1,750,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

กก 5555

1,250,000 THB.

พะเยา

7กผ 6

87,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กธ 6

87,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษห 66

750,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กย 66

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฌ 66

101,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กน 66

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กม 66

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กข 666

650,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กก 6666

490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กบ 6666

2,200,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฬ 7

530,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

7กย 7

650,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

8กฆ 77

92,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กก 77

5,900,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กย 77

450,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 777

172,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กย 7777

1,950,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

8กฆ 8

1,200,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กฌ 8

1,150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กด 8

995,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กผ 88

200,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กณ 88

795,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กข 888

310,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

6กค 888

300,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กจ 888

360,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กส 8888

850,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

6กผ 8888

450,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กด 8888

550,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

6กต 8888

600,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

7กน 9

215,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กถ 9

215,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พฮ 9

2,950,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กธ 9

210,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฌ 99

195,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กก 999

1,550,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กก 999

850,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กก 999

590,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กพ 999

382,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กจ 999

450,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

7กม 999

410,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

7กย 999

389,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กพ 9999

700,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กก 9999

3,900,000 THB.

อ่างทอง

7กบ 9999

950,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

สน 9999

11,500,000 THB.

กรุงเทพมหานคร