รับจัดหาทะเบียน ทุกหมวดตามสั่ง หมวดเก่าและใหม่ เลขรุ่น เลขวันเกิด เลขศาสตร์ ขายทะเบียนสวย ผลรวมดี บริการ สลับป้ายทะเบียน เบิกเล่มไฟแนนซ์** โอนย้าย ต่อภาษี one stop services

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

HISOTABIEN

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนรถเลข 2 หลัก

2ขร 13

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฮ 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขย 13

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขญ 13

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขฆ 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขธ 13

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฬ 13

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขฎ 13

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฮ 13

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4ขฐ 13

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

1ขภ 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขล 16

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขถ 16

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขห 16

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขก 16

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขฉ 16

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขค 17

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขศ 17

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชง 18

420,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชต 18

490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

ชษ 19

390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฎ 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขณ 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฬ 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขภ 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

4ขข 21

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

4ขค 21

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขธ 21

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขศ 21

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขฆ 21

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขห 21

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฬ 21

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขห 21

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฬ 21

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขด 21

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขย 25

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขญ 25

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฎ 31

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขฐ 35

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขอ 35

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 41

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขญ 45

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4ขข 46

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขต 46

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขส 46

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขน 46

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขฉ 46

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

3ขก 46

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขส 47

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขฮ 49

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

จท 49

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

2ขน 52

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขห 57

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ศง 57

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4ขณ 60

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

4ขช 60

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขล 67

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

ฐฐ 69

1,900,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขฬ 70

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4ขช 70

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขฮ 72

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

วห 72

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

4ขฎ 74

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กศ 76

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขน 76

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขฬ 76

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

ธอ 81

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จว 82

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฉต 83

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

4ขฬ 84

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ศธ 84

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

4ขข 86

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขง 86

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งพ 87

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขฐ 87

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ฌฬ 94

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขฎ 94

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กถ 95

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขย 96

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขว 96

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขฎ 96

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขษ 97

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขท 97

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขย 97

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขบ 97

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร