รับจัดหาทะเบียน ทุกหมวดตามสั่ง หมวดเก่าและใหม่ เลขรุ่น เลขวันเกิด เลขศาสตร์ ขายทะเบียนสวย ผลรวมดี บริการ สลับป้ายทะเบียน เบิกเล่มไฟแนนซ์** โอนย้าย ต่อภาษี one stop services

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

Hisotabien

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนรถเลข 2 หลัก

2ฒฆ 12

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฆ 12

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขอ 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขร 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฮ 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขช 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขญ 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขษ 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 13

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กก 14

990,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขศ 16

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขก 16

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขณ 16

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขค 16

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

1ขบ 16

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฉ 16

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขอ 17

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฐ 17

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขค 17

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษย 18

280,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎบ 18

275,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฎ 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขณ 20

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขศ 21

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขน 21

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขษ 21

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขบ 21

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขห 21

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฬ 21

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 21

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขด 21

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขล 25

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฎ 25

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขณ 25

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขด 25

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขจ 25

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขผ 25

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขถ 25

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฎ 26

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฐ 26

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขจ 26

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขญ 35

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฎ 35

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฐ 35

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขฆ 35

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15
จองแล้ว

9กฌ 37

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 40

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กฒ 40

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 41

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขก 42

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

พษ 45

459,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขข 46

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฆ 46

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขต 50

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขย 51

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขด 51

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขช 52

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขข 52

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขด 52

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 57

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 57

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 60

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขข 67

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

ฐฐ 69

3,490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 70

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

2ขฐ 72

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขฌ 72

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขง 72

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฉ 72

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฮ 73

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กธ 74

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 75

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

9กศ 75

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 76

27,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

1ขฮ 76

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กศ 76

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขศ 76

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

2ขข 76

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขง 76

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

9กส 76

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขช 86

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20
จองแล้ว

1ขษ 86

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขณ 86

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

2ขฉ 86

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขด 86

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

2ขช 87

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฮ 87

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขค 87

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขร 91

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขฌ 91

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19
จองแล้ว

2ขฐ 91

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฆ 91

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฮ 93

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

7กภ 93

28,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 94

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จห 95

389,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขช 96

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 96

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขค 96

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขง 96

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

6กด 98

115,000 THB.

กรุงเทพมหานคร