รับจัดหาทะเบียน ทุกหมวดตามสั่ง หมวดเก่าและใหม่ เลขรุ่น เลขวันเกิด เลขศาสตร์ ขายทะเบียนสวย ผลรวมดี บริการ สลับป้ายทะเบียน เบิกเล่มไฟแนนซ์** โอนย้าย ต่อภาษี one stop services

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

Hisotabien

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนสวย เลขมงคล

จองแล้ว

2กฌ 1

680,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กถ 1000

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9

ขข 1001

80,000 THB.

ภูเก็ต

6

9กถ 11

429,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กก 111

7,500,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6

2ฒพ 1144

6,900 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ขอ 1177

80,000 THB.

ชลบุรี

24

9กษ 1212

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

9กษ 1221

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

9กค 123

369,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

2ขว 13

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14
จองแล้ว

3ขฌ 13

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

3ขจ 13

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

3ขฎ 13

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

3ขณ 13

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14
จองแล้ว

1ขค 1313

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 1331

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขค 1331

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

2ขศ 1668

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3ขจ 1668

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขฎ 1680

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

2ขธ 1680

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

3ขญ 1680

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

2ขห 1680

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

2ขฬ 1680

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

2ขผ 1689

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36
จองแล้ว

3ขข 17

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15
จองแล้ว

3ขจ 17

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19
จองแล้ว

1ขก 1717

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขอ 1771

82,000 THB.

ชลบุรี

24

ขว 1771

70,000 THB.

ชลบุรี

24

2ขว 1777

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3ขฎ 1777

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

2ฒพ 2

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กพ 2000

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กณ 2121

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 2121

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

9กฮ 22

360,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

กค 2255

32,000 THB.

นราธิวาส

19

กอ 2266

52,000 THB.

ภูเก็ต

23

งข 2266

55,000 THB.

ชลบุรี

20
จองแล้ว

9กญ 2277

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

ยง 2332

8,500 THB.

ชลบุรี

20

8กฬ 2332

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

1ขค 234

265,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษจ 2345

359,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3ขง 25

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

ญห 2552

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

กษ 2552

59,000 THB.

ภูเก็ต

19

9กค 2727

169,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

กง 3

90,000 THB.

นราธิวาส

6

กง 3000

35,000 THB.

นราธิวาส

6
จองแล้ว

2ฒพ 3003

7,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

2ขถ 31

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9

1ขจ 3111

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

8กอ 3113

78,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขค 3113

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

งข 3223

66,000 THB.

ชลบุรี

14

7กณ 3232

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ยง 3232

8,500 THB.

ชลบุรี

20

9กญ 33

245,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กฬ 33

239,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ขม 3311

50,000 THB.

ชลบุรี

15

2ขน 3313

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

2ฒฮ 3322

5,500 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ยง 3322

8,500 THB.

ชลบุรี

20
จองแล้ว

9กต 3322

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ฮฐ 333

400,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขผ 3332

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

ขอ 3355

86,000 THB.

ชลบุรี

1ขค 3355

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ขง 3377

69,000 THB.

ชลบุรี

24

ขย 3388

70,000 THB.

ชลบุรี

32
จองแล้ว

9กพ 3434

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ฌฌ 3443

390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ขค 3443

49,000 THB.

ชลบุรี

20

กง 345

35,000 THB.

นราธิวาส

15
จองแล้ว

ขว 345

100,000 THB.

ชลบุรี

20

กษ 3456

88,000 THB.

ภูเก็ต

23

ขอ 3553

87,000 THB.

ชลบุรี

24

ฎช 3553

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

3ขง 3571

12,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กข 3737

74,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขก 3737

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

9กข 3773

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขก 3773

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ยค 3993

11,000 THB.

ชลบุรี

ฮฮ 4

770,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

ศณ 4040

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20
จองแล้ว

2ขย 4111

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

8กฉ 4141

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

7กช 4411

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

2ขฌ 4442

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

กค 4455

45,000 THB.

นราธิวาส

23

9กฮ 4499

196,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

ขษ 4499

80,000 THB.

ชลบุรี

32

กค 4545

49,000 THB.

นราธิวาส

23

9กค 4545

299,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3ขฉ 46

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

3ขช 4633

12,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กส 4848

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

ขอ 4884

67,000 THB.

ชลบุรี

32

จท 49

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20
จองแล้ว

2ขอ 49

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กฮ 4949

109,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

2ฒษ 5

26,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14
จองแล้ว

9กพ 5000

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขว 5115

51,000 THB.

ชลบุรี

20

กง 5151

25,000 THB.

นราธิวาส

15

ขย 5225

75,000 THB.

ชลบุรี

24

กอ 5353

55,000 THB.

ภูเก็ต

23
จองแล้ว

ฆฆ 5454

1,390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 5454

359,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ฒพ 5500

7,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

กษ 5522

56,000 THB.

ภูเก็ต

19

ยง 5522

12,500 THB.

ชลบุรี

24

1ขค 5533

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กส 5533

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขร 5550

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขษ 5550

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

3ขฆ 5550

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

กง 5555

300,000 THB.

นราธิวาส

23

ญล 5665

249,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

9กย 5665

165,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กค 567

55,000 THB.

นราธิวาส

23

ขว 5757

58,000 THB.

ชลบุรี

32

ขว 6006

45,000 THB.

ชลบุรี

20

กง 6006

19,000 THB.

นราธิวาส

กง 6060

19,000 THB.

นราธิวาส

15

1ขผ 6222

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ขง 6226

52,000 THB.

ชลบุรี

20
จองแล้ว

1ขฮ 6333

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

ชข 6446

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กย 6556

159,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

กค 6611

25,000 THB.

นราธิวาส

19

1ขก 6622

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

1ขถ 6661

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขผ 6663

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3ขข 6667

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขค 6667

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขษ 6667

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขฒ 6667

25,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3ขฌ 6668

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36
จองแล้ว

2ขอ 6668

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขอ 67

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กษ 6767

84,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

3ขค 6777

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

9กญ 6789

420,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

3ขฐ 6875

12,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

9กย 6886

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

ยง 6996

16,000 THB.

ชลบุรี

40
จองแล้ว

2ฒผ 7

23,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

6กท 7

450,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15
จองแล้ว

9กจ 7

449,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

3ขช 70

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

2ขฒ 70

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

9กฒ 7000

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ฎง 7000

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14
จองแล้ว

ขย 7070

60,000 THB.

ชลบุรี

24

2ขฐ 7111

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขฎ 7111

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

1กฮ 7171

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กญ 7227

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ฆง 7227

290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ฎก 7227

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ฎถ 7227

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

1ขก 7337

74,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ยง 7447

8,500 THB.

ชลบุรี

32
จองแล้ว

9กบ 7575

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

1ขศ 76

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขต 7666

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กษ 7667

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

ขอ 7711

75,000 THB.

ชลบุรี

24

ยค 7733

7,500 THB.

ชลบุรี

32

ยง 7744

8,500 THB.

ชลบุรี

32

2ขฌ 7772

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขผ 7773

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

2ขท 7776

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขด 7776

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

3ขจ 7779

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ยง 7799

20,000 THB.

ชลบุรี

42

ยง 7887

15,000 THB.

ชลบุรี

40
จองแล้ว

3ขช 79

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ยง 7979

20,000 THB.

ชลบุรี

42

ยง 7997

20,000 THB.

ชลบุรี

42

กง 7999

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขผ 8111

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

3ขฌ 8222

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

งข 8282

95,000 THB.

ชลบุรี

ฉต 83

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

9กฐ 8338

135,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

ยง 8383

9,500 THB.

ชลบุรี

32
จองแล้ว

3ขค 8388

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

ขอ 8484

77,000 THB.

ชลบุรี

32

3ขก 86

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ภต 8668

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ขอ 8686

99,000 THB.

ชลบุรี

36

2ขค 87

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กษ 8778

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

ยง 8787

15,000 THB.

ชลบุรี

40

งข 8822

90,000 THB.

ชลบุรี

24
จองแล้ว

9กฮ 8855

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ยง 8877

15,000 THB.

ชลบุรี

40

2ขญ 8880

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3ขฆ 8880

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขค 8880

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3ขง 8881

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขด 8884

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

2ขศ 8885

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3ขค 8887

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

1กง 8888

2,500,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36
จองแล้ว

จค 8999

490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

45

กร 9

900,000 THB.

ภูเก็ต

14

กค 9000

60,000 THB.

นราธิวาส

14

ขร 9009

110,000 THB.

ชลบุรี

24
จองแล้ว

2ขห 91

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ยง 9292

12,000 THB.

ชลบุรี

32

ฌฬ 94

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

3ขฎ 94

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

3ขฉ 94

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

3ขฌ 949

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

3ขณ 949

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

2ขษ 96

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

2ขถ 96

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขภ 96

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ฆพ 966

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กค 9696

329,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

3ขช 97

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ขพ 9889

140,000 THB.

สงขลา

44

ยง 9922

10,000 THB.

ชลบุรี

32

8กส 9933

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

9กฮ 9944

140,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ยง 9966

15,000 THB.

ชลบุรี

40
จองแล้ว

3ขค 9969

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ยค 9977

16,000 THB.

ชลบุรี

44

ยง 9977

20,000 THB.

ชลบุรี

42
จองแล้ว

3ขช 9979

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขบ 9990

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สน 9995.

195,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

กร 9999

1,500,000 THB.

ภูเก็ต

41