รับจัดหาทะเบียน ทุกหมวดตามสั่ง หมวดเก่าและใหม่ เลขรุ่น เลขวันเกิด เลขศาสตร์ ขายทะเบียนสวย ผลรวมดี บริการ สลับป้ายทะเบียน เบิกเล่มไฟแนนซ์** โอนย้าย ต่อภาษี one stop services

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

Hisotabien

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนสวย VIP

1กก 111

7,500,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6

1กน 1111

1,950,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขธ 222

950,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌฮ 2222

2,290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆท 2222

3,990,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กพ 2222

2,500,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌผ 3

1,790,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กจ 4

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กฒ 4

195,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชพ 4444

2,490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญอ 4444

2,890,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฐง 4444

1,750,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 5

389,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กพ 5

300,000 THB.

ภูเก็ต

14

กบ 5

270,000 THB.

ภูเก็ต

5กท 555

1,550,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ขม 555

420,000 THB.

ชลบุรี

5กก 5555

12,500,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 5555

530,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กก 5555

1,250,000 THB.

พะเยา

4กจ 6

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 6

299,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กน 66

167,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กฉ 6666

459,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 7

235,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆก 7

3,290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญพ 77

1,250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญภ 77

1,680,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19
จองแล้ว

5กก 777

410,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กพ 7777

2,150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

8กล 7777

520,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กย 7777

2,100,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

6กข 8

499,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กพ 8

500,000 THB.

ภูเก็ต

กย 888

450,000 THB.

ภูเก็ต

ขม 8888

910,000 THB.

ชลบุรี

กบ 8888

850,000 THB.

ภูเก็ต

3กธ 8888

1,190,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

ฌพ 9

4,890,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กผ 9

730,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กพ 9

745,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กร 9

800,000 THB.

ภูเก็ต

14

8กม 9

990,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กภ 9

1,290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

8กบ 9

1,350,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

กพ 9

600,000 THB.

ภูเก็ต

8กพ 99

469,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กก 999

2,250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กก 999

950,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

4กก 999

850,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กร 9999

1,500,000 THB.

ภูเก็ต

41

ทะเบียนสวย เลขร้อย เลขพัน

ฉต 1000

185,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9

8กล 1000

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 1000

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 2000

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 2000.

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 2000.

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฐ 3000

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กณ 3000

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กณ 4000

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กร 4000

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

3กก 4000

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9
จองแล้ว

8กฒ 5000

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กผ 5000

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20
จองแล้ว

ฆข 5000

245,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 5000.

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กณ 6000

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กด 6000

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กผ 6000

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กฒ 6000

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฌ 6000

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กฬ 6000

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กถ 6000

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กธ 6000

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฐ 7000

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 7000

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กด 7000

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กผ 8000

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กศ 8000

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กก 8000

122,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กผ 9000

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฐ 9000

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กฬ 9000

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กส 9000

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กณ 9000

104,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ทะเบียนรถสวย เลขเรียง

8กย 1234

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฒ 1234

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 1234

142,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 1234

142,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กผ 234

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กย 234

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กต 2345

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 2345

96,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษจ 2345

359,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

8กผ 345

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กภ 345

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กศ 345

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กร 3456

87,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 3456

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กล 456

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญษ 456

690,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กล 4567

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 4567

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จธ 567

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 567

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กร 5678

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 5678

163,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41
จองแล้ว

8กย 678

102,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กศ 678

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

ฆฎ 6789

850,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชง 6789

550,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชฮ 6789

550,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กพ 6789

169,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญก 789

1,490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชฟ 789

1,450,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

กจ 789

1,250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนรถสวย เลขคู่ (xxyy)

8กท 1100

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กต 1100

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กท 1100.

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 1100.

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กท 1122

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กร 1122

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 1122

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 1122.

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กด 1133

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 1133.

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กต 1155

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

8กม 1155

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กณ 1166

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 1166

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กต 1166

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 1177

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 1177.

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญข 1188

245,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

ฌข 1188

200,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 1188

115,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 1199

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กน 2200

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญม 2200

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฆ 2200

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กฎ 2200

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 2200.

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 2211

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กช 2233

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กญ 2233

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กน 2244.

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กร 2255

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 2255

63,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กม 2255

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กท 2266

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฌ 2266

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กณ 2266

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กต 2266

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กญ 2277

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กญ 2277

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กญ 2277.

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 2288

109,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 2288

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 2288

100,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กบ 2299

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กภ 2299

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

7กญ 3300

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฎ 3300

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กย 3300

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กร 3300

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 3322

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฒ 3355

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กฎ 3355

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กผ 3366

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กพ 3366

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กด 3388

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กร 3388

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 3388

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 3388

86,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กย 3388

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 3399

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กต 3399

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

8กถ 3399

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 3535

66,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กก 4400

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กพ 4400

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กว 4411

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กพ 4411

30,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 4411.

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 4422

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กม 4422

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กน 4433

32,500 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฎ 4433

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆญ 4455

329,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญฮ 4455

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กด 4455

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 4455

78,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 4455

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กช 4466

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กด 4477

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

8กม 4477

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36
จองแล้ว

8กภ 4488

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 4488

101,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กด 4499

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กย 4499

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กร 4499

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กร 5500

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

8กน 5511

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 5511

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

8กม 5511

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กณ 5522

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กบ 5544

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆค 5566

390,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กช 5577

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 6611

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 6611

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กบ 6622

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 6633

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กท 6633

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 6644

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎป 6644

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กพ 6655

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 6655

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฐ 7700

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กล 7700

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กฐ 7722

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

8กล 7722

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กต 7722

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฎ 7722

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

8กบ 7733

31,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 7744

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 7755

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กณ 7788

115,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

8กด 7788

112,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40

8กม 7788

115,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

2กพ 7799

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กผ 7799

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 8800

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กย 8811

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญอ 8811

200,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กท 8811

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กด 8822

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กผ 8833

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 8833

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 8833

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 8844

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กน 8855

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

ศฐ 8855

395,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42
จองแล้ว

8กม 8866

150,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

6กฎ 8877

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

42

6กญ 8877

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41
จองแล้ว

8กภ 8877

96,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กน 8877

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กม 8899

280,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 9009

78,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 9900

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กธ 9900

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 9911

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 9922

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 9922

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กฌ 9955

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 9955

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กฆ 9977

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

8กล 9977

87,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 9977

88,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 9988

305,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

พศ 9988

250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนรถสวย เลขสลับ (xyxy)

8กน 1010

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 1010.

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กท 1212

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กว 1212

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

7กร 1212

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 1313

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กช 1313

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19
จองแล้ว

7กศ 1313

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

8กย 1414

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กถ 1515

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กม 1616

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กฌ 1616

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 1717.

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆต 1818

590,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24
จองแล้ว

8กณ 1919

77,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กช 1919

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฌ 1919

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 1919

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆน 2020

259,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 2020

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

19

8กล 2121

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กย 2323

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 2323

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชล 2424

299,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กภ 2424

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กช 2525

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กฌ 2525

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กค 2525

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กล 2626

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฒ 2727

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 2727

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 2828

123,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 2828

119,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 2828

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 2929

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กด 3030

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฉ 3131

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 3232

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 3232

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กท 3232.

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

8กช 3434

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฌ 3434

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 3535.

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กด 3636

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชณ 3636

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กพ 3737

29,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฒ 3737

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กล 3737

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 3737

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กผ 3838

78,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 3838

86,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 3838

88,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 3939

66,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กม 3939

66,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กผ 4040

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญว 4040

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 4242

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กผ 4242

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 4242

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กก 4242

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌภ 4646

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 4646

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 4747

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 4747

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กภ 4747

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

8กม 4747

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36
จองแล้ว

8กณ 4848

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 4848

64,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กย 4949

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กร 4949

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

6กฆ 5050

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20
จองแล้ว

8กญ 5050

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

8กฎ 5050

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

8กญ 5252

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฉ 5252

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กย 5454

78,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กภ 5656

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

7กล 5757

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 5757

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 5757

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1กฮ 5757

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 5858

113,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กพ 6161

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กร 6262

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กด 6767

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36
จองแล้ว

7กท 6969

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฮ 7070

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

8กล 7171

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กษ 7171

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 7272

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 7272.

48,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 7373

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กด 7474

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กล 7474

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กภ 7474

41,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

6กบ 7575

37,500 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 7575

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กร 7676

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กด 7676

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36
จองแล้ว

8กภ 7676

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

8กย 7979

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

7กย 8080

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

6กฐ 8080

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

ญฌ 8181

229,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 8181

115,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กภ 8282

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กภ 8383

84,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

8กม 8383

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

4กถ 8484

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กภ 8484

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 8484

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 8585

113,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

40
จองแล้ว

8กบ 8585

96,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กภ 8585

130,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

8กว 8686

153,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กภ 8787

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กย 8787

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สณ 8989

650,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

8กภ 8989

382,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

44

8กม 8989

280,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กน 9090

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กบ 9090

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษอ 9191

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สม 9191

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กต 9191

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

8กถ 9191

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 9292

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กม 9292

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

36

8กล 9393

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กบ 9494

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จห 9494

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กส 9898

135,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

5กพ 9898

135,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2กบ 9898

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

3กฉ 9898

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

6กช 9898

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศน 9898

499,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

46

ทะเบียนรถสวย เลขหาบ (xyyx)

6กร 1001

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฒ 1001

37,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กม 1001

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

6กน 1001

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

14

6กธ 1221

38,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กบ 1221.

39,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สย 1331

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23
จองแล้ว

7กฎ 1331

27,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎธ 1551

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กท 1551.

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กจ 1661

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 1661

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กพ 1661

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กธ 1661.

34,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กท 1771

33,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กธ 1771

32,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กย 1771

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กล 1771

43,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กว 1771

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กล 1991

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กภ 1991

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

8กม 1991

60,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กอ 2002

22,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กร 2002

40,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6กก 2332